Doelstelling

De stichting stelt zich tot doel de bevordering van cultuur en leefbaarheid in Noord-Nederland.

Stichting Cultuur FB Oranjewoud heeft ten doel:

De stichting stelt zich tot doel de bevordering van cultuur en leefbaarheid in Noord-Nederland. Onder cultuur zijn alle uitingen te verstaan die volgens het spraakgebruik als cultuur betiteld worden, zoals muziek, beeldende kunst, geschiedbeoefening etc. Onder bevordering van leefbaarheid is onder andere te verstaan de ondersteuning van welzijnsactiviteiten, buurt- en clubhuiswerk etc. De voorgaande opsomming is uitdrukkelijk niet limitatief, met dien verstande dat alle door de stichting te ondersteunen activiteiten binnen de kaders van de fiscale ANBI regelgeving dienen te vallen zoals die gelden op het moment van de steunverlening..