Dit jaar worden er geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen.

Aanvraagprocedure

Subsidieaanvragen kunt u indienen door het aanvraagformulier in te vullen. Op dit moment worden er geen subsidieverzoeken meer in behandeling genomen.

Toegekende subsidies

Bekijk het overzicht van de toegekende subsidies over de afgelopen jaren.