Toegekende subsidies

Bekijk het overzicht van de toegekende subsidies over de afgelopen jaren.

Op dit moment worden er geen subsidieverzoeken in behandeling genomen.

In de voorliggende periode zijn de volgende activiteiten gesubsidieerd.

2014:

 • Dutch Hawker Hunter Foundation, subsidie € 20.000,- ;
 • Boek Ljip en aai yn hert en holle van Pieter Breuker, subsidie € 2.000,- ;
 • Restauratieproject De Jonge Trijntje, subsidie € 3.000,- ;
 • Oranjekoekboek, uitgever Bornmeer, subsidie € 3.000,- .

2015:

 • FB Oranjewoud Fund (studiebeurzen via Hogeschool Stenden): subsidie € 20.000,-
 • Befrijdingsfestival Fryslân, subsidie € 15.000,- ;
 • Bond Friese VogelWachten (BFVW), subsidie € 1.500,- ;
 • HomeRide (Ronald McDonald Kinderfonds), subsidie € 500,-
 • Stichting CityProms, subsidie € 3.500,-
 • Museum Pakhuis Koophandel (Maria Louise Jaar, replica jurk), subsidie € 750,-

2016:

 • FB Oranjewoud Fund (studiebeurzen via Hogeschool Stenden): subsidie € 60.000,-
 • Fryske Akademy, subsidie € 5.000,-
 • Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen, subsidie € 2.000,-
 • Stichting Jouster Merke 550 jaar, subsidie € 2.500,-
 • CityProms, subsidie € 9.000,-
 • Studiebeurs individueel, subsidie € 10.000,-

2017:

 • FB Oranjewoud Fund (studiebeurzen via Hogeschool Stenden), subsidie € 60.000,-
 • Fryske Akademy, subsidie € 5.000,-
 • Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, toezeggingen aan diverse projecten, totaal € 380.000,-
  (waarvan een deel in 2017 wordt uitbetaald)
 • Studiebeurs individueel, subsidie € 10.000,-
 • Museum Belvédère, boek 111x Keunst op syn Frysk, subsidie € 3.000,-

(Voorgenomen) subsidies in 2017 en verder:

 • Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018
 • FB Oranjewoud Fund (studiebeurzen via Hogeschool Stenden), subsidie € 60.000,-
 • Befrijdingsfestival, subsidie € 15.000,-
 • Studiebeurs individueel, subsidie € 10.000,-