Toegekende subsidies

Bekijk het overzicht van de toegekende subsidies over de afgelopen jaren.

Op dit moment worden er geen subsidieverzoeken in behandeling genomen.

In de voorliggende periode zijn de volgende activiteiten gesubsidieerd.

2014:

 • Dutch Hawker Hunter Foundation, subsidie € 20.000,- ;
 • Boek Ljip en aai yn hert en holle van Pieter Breuker, subsidie € 2.000,- ;
 • Restauratieproject De Jonge Trijntje, subsidie € 3.000,- ;
 • Oranjekoekboek, uitgever Bornmeer, subsidie € 3.000,- .

2015:

 • FB Oranjewoud Fund (studiebeurzen via Hogeschool Stenden): subsidie € 20.000,-
 • Befrijdingsfestival Fryslân, subsidie € 15.000,- ;
 • Bond Friese VogelWachten (BFVW), subsidie € 1.500,- ;
 • HomeRide (Ronald McDonald Kinderfonds), subsidie € 500,-
 • Stichting CityProms, subsidie € 3.500,-
 • Museum Pakhuis Koophandel (Maria Louise Jaar, replica jurk), subsidie € 750,-

2016:

 • FB Oranjewoud Fund (studiebeurzen via Hogeschool Stenden): subsidie € 60.000,-
 • Fryske Akademy, subsidie € 5.000,-
 • Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen, subsidie € 2.000,-
 • Stichting Jouster Merke 550 jaar, subsidie € 2.500,-
 • CityProms, subsidie € 9.000,-
 • Studiebeurs individueel, subsidie € 10.000,-

2017:

 • FB Oranjewoud Fund (studiebeurzen via Hogeschool Stenden), subsidie € 60.000,-
 • Fryske Akademy, subsidie € 5.000,-
 • Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, toezeggingen aan diverse projecten, totaal € 380.000,-
  (waarvan een deel in 2017 wordt uitbetaald)
 • Studiebeurs individueel, subsidie € 10.000,-
 • Museum Belvédère, boek 111x Keunst op syn Frysk, subsidie € 3.000,-

2018:

 • Oranjewoudfestival 2018, subsidie € 80.000,-
 • Museum Belvédère, subsidie € 20.000,-
 • Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018, € 210.000,-
 • Studiebeurs individueel, € 11.000,-
 • Befrijdingsfestival 2018, € 15.000,-
 • Cityproms 2018, € 15.000,-
 • De Jonge Republiek – theatherproject Holstmeer,  € 6.000,-
 • Frysian Colorist – prentenkaartenboek, € 5.000,-
 • Noord Nederlands Orkest – Pieter Roelf Jeugdconcerten, € 30.000,-
 • Tsjillen – 11-stedenweekend, € 1.000,-
 • De Joodse Bruiloft – voorwerk, uitgave en vertaling, € 12.300,-
 • Froulju van Fryslân – project ihkv LF2018, € 4.000,-
 • Ver. De Friesche Elfsteden – Finishboog kunstwerk, € 5.000,-
 • Claudy Jongstra, kunstenares – project Woven Skin, € 25.000,-

2019:

 • Befrijdingsfestival Fryslân – Festival 2019, € 5.000
 • Noord Nederlands Orkest – Pieter Roelf Jeugdconcerten, € 30.000
 • Claudy Jongstra, kunstenares – Project Woven Skin, € 10.000
 • Studiebeurzen, € 25.422
 • Staatsbosbeheer – € 12.800
 • Oranjewoud Export Academy – Spreker Geoffrey Moore i.s.m. Hogeschool NHL Stenden, € 57.177
 • Reuzedei Akkrum – Spreker, € 3.025
 • Cityproms – Festival 2019,  € 15.000
 • Lokaal Vocaal – Korenfestival 2019,  € 4.000
 • Bond Friese Vogelwachten – Vogelwachtdag 2019, € 500
 • Stichting Stoereloer – project Keunst foar Bern, € 5.000
 • Farm of the World – € 10.000
 • Oranjewoud Festival – Festival 2019,  € 55.000
 • LandschapsSymfonie De Proeve 2019-2020, € 15.000
 • FB Oranjewoud Fund – studiebeurzen voor HBO en MBO via Hogeschool NHL Stenden, € 30.000
 • Ondernemend leren in het Primair onderwijs – projectbijdrage, € 1.000

2020:

 • Topfonds – studiebeurzen en sprekers, € 45.439
 • Noord Nederlands Orkest – Pieter Roelf Jeugdconcerten, € 30.000
 • Claudy Jongstra – project Woven Skin, € 10.000
 • Lokaal Vocaal, € 2.500
 • Stichting Blau Hynder – theatervoorsteling Sulla Strada, € 10.000
 • Stiftink YKFE-FBO – Friese vertaling van de bijbel, € 50.000
 • Stichting Martenastate – boek Stinzenflora, € 2.000
 • Stichting De Passie van Akkrum, € 5.000
 • Bevrijdingsfestival Fryslân, € 5.000
 • Stichting De Verhalen – project Terugkeer Joodse kinderen – 75 jaar bevrijding, € 30.000
 • Oranjewoud Festival, € 15.000
 • Eddy Wymenga – boek Wetterland, lan fan takomst, € 5.000
 • BUOG – Public Distance Art Experience, € 5.000
 • FB Oranjewoud Fund – studiebeurzen voor HBO en MBO via Hogeschool NHL Stenden, € 60.000
 • Bornmeer uitgeverij – biografie verzetsstrijder Willem Santema, € 2.500
 • Stichting Pier21 – Theatervoorstelling WatSoesto!, € 8.100
 • Kunstacademie Friesland, € 30.000
 • CityProms, € 30.000
 • Kaatsmuseum – tentoonstelling, € 3.000
 • Stichting Brave New World- voorstelling Fuerza Bruta, € 50.000
 • Toonkunstkoor, € 15.000
 • Tresoar – onderzoek buitenplaatsen, € 6.600