Bestuurswissel

23-03-2022

Bij Stichting FB Oranjewoud vindt een bestuurswissel plaats. Na 5 jaar verlaat Jetze Botma het bestuur en neemt Anke Oosterbaan zijn plaats in. De verschillende portefeuilles van de heer Botma worden tijdelijk waar genomen door de andere leden van het bestuur en de directie van FB Oranjewoud Participaties.

Jetze Botma is in april 2017 toegetreden tot het bestuur. Na zijn eerste periode van vier jaar gaf hij aan meer tijd te willen besteden aan zijn agrarische onderneming. Op verzoek van de voorzitter is hij langer gebleven in afwachting van de aanstelling van een nieuw bestuurslid. De afgelopen jaren heeft de heer Botma zich buitengewoon ingezet voor de Stichting en de aan haar gelieerde entiteiten. “Jetze heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de verdere professionalisering van onze organisatie. Zijn passie voor het ondernemerschap én de regio stond daarbij immer centraal. Jetze formuleert heldere doelen. In de realisering daarvan is hij dichtbij als het wenselijk is en neemt afstand als het zelfstandig verder kan. Een ondernemer pur sang, wij gaan zijn collegialiteit, betrokkenheid en deskundigheid enorm missen”, aldus Jorrit Volkers, de voorzitter van Stichting FB Oranjewoud.

Anke Oosterbaan neemt de vrijgekomen plaats binnen het bestuur van de Stichting FB Oranjewoud in. Mevrouw Oosterbaan (1965) was initiatiefnemer van de oprichting van Synaeda Psycho Medisch Centrum. Een multidisciplinaire ambulante praktijk die de grootste van Friesland werd. Inmiddels is de onderneming verkocht. Mevrouw Oosterbaan wordt ook lid van het bestuur van Stichting Cultuur FB Oranjewoud. Zij start binnenkort met een introductie programma. Aansluitend zullen de verschillende portefeuilles binnen het bestuur herverdeeld worden. Mevrouw Oosterbaan zal – net als de heer Botma en de zittende bestuursleden – haar werk voor de Stichting onbezoldigd vervullen.