Stichting Cultuur FB Oranjewoud

Stichting Cultuur FB Oranjewoud heeft als doel om de cultuur en leefbaarheid in Noord-Nederland te bevorderen. Onder cultuur verstaan we alle uitingen die volgens het spraakgebruik als cultuur betiteld worden, zoals muziek, beeldende kunst, geschiedbeoefening et cetera. Onder bevordering van leefbaarheid verstaan we onder andere de ondersteuning van welzijnsactiviteiten. De voorgaande opsomming is uitdrukkelijk niet limitatief. Alle door de stichting te ondersteunen activiteiten moeten binnen de kaders van de fiscale ANBI regelgeving vallen, zoals die gelden op het moment van de steunverlening.

Stichting Cultuur FB Oranjewoud is ontstaan vanuit Stichting FB Oranjewoud, waarbij gedeeltelijk de doelstelling van Stichting FB Oranjewoud is overgenomen. Stichting Cultuur FB Oranjewoud ontvangt financiële middelen van Stichting FB Oranjewoud. Verder hebben we inkomsten uit andere subsidies, giften en donaties en door ontvangen erfstellingen en/of legaten. De Stichting Cultuur FB Oranjewoud is in het leven geroepen door de Stichting FB Oranjewoud met als doel ook aanvragen te honoreren met een ANBI-status.

Bestuursleden

Robert van de Leur, Anke Oosterbaan, Jorrit Volkers & Tjeerd van der Hoek

Het bestuur van de Stichting FB Oranjewoud wordt gevormd door vier personen.

Jorrit Volkers is voorzitter. Tot juni 2021 was hij vennoot bij Deloitte. De heer Volkers is (vrijwillig) actief bij verschillende organisaties. De heer Volkers is ook voorzitter van Stichting FB Oranjewoud.

Tjeerd van der Hoek is penningmeester. Hij was eerder directeur/eigenaar van Baarsma Wijnen. Nu onderneemt de heer Van der Hoek in diverse bedrijven. De heer Van der Hoek is ook penningmeester van de Stichting FB Oranjewoud.

Anke Oosterbaan is secretaris. Zij was eerder directeur/eigenaar bij Synaeda Psycho Medische Centrum. Mevrouw Oosterbaan is ook lid van het bestuur van Stichting FB Oranjewoud.

Robert van de Leur is vice-voorzitter. Hij was eerder directeur/eigenaar van Van de Leur Banketspecialiteiten. Nu investeert de heer Van de Leur in diverse bedrijven en bekleedt hij een aantal bestuursfuncties onder andere bij Stichting FB Oranjewoud.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden bij Stichting Cultuur FB Oranjewoud.

Commissie Cultuur

De Commissie Cultuur voorziet het bestuur van een advies omtrent aanvragen die worden ingediend. De voorzitter is Ingeborg Walinga, Joannette Wegener Sleeswijk is lid van de commissie.

Beleidsplan

Bekijk hieronder het beleidsplan 2022-2024 van Stichting Cultuur FB Oranjewoud met daarin aandacht voor de doelstelling, de activiteiten die we ondersteunen, informatie over het verwerven, het beheer en besteding van het vermogen en de activiteiten die we meerjarig sponsoren.