Robert van de Leur, Anke Oosterbaan, Jorrit Volkers & Tjeerd van der Hoek

Het bestuur van de Stichting FB Oranjewoud wordt gevormd door vier personen.

Jorrit Volkers is voorzitter. Tot juni 2021 was hij vennoot bij Deloitte. De heer Volkers is (vrijwillig) actief bij verschillende organisaties. De heer Volkers is ook voorzitter van Stichting FB Oranjewoud.

Tjeerd van der Hoek is penningmeester. Hij was eerder directeur/eigenaar van Baarsma Wijnen. Nu onderneemt de heer Van der Hoek in diverse bedrijven. De heer Van der Hoek is ook penningmeester van de Stichting FB Oranjewoud.

Anke Oosterbaan is secretaris. Zij was eerder directeur/eigenaar bij Synaeda Psycho Medische Centrum. Mevrouw Oosterbaan is ook lid van het bestuur van Stichting FB Oranjewoud.

Robert van de Leur is vice-voorzitter. Hij was eerder directeur/eigenaar van Van de Leur Banketspecialiteiten. Nu investeert de heer Van de Leur in diverse bedrijven en bekleedt hij een aantal bestuursfuncties onder andere bij Stichting FB Oranjewoud.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden bij Stichting Cultuur FB Oranjewoud.