De Commissie kunst & cultuur voorziet het bestuur van een advies omtrent aanvragen die worden ingediend. De voorzitter is Ingeborg Walinga, Joanette Wegener Sleeswijk is lid van de commissie.