De financiële verantwoording over de boekjaren 2014 tot en met 2022 treft u onderstaand aan.

Standaardformulier publicatieplicht

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van een standaardformulier. Met ingang van het boekjaar 2021 worden hieronder de standaardformulieren gepubliceerd.