Stichting Cultuur FB Oranjewoud heeft als doel om de cultuur en leefbaarheid in Noord-Nederland te bevorderen. Onder cultuur verstaan we alle uitingen die volgens het spraakgebruik als cultuur betiteld worden, zoals muziek, beeldende kunst, geschiedbeoefening et cetera. Onder bevordering van leefbaarheid verstaan we onder andere de ondersteuning van welzijnsactiviteiten. De voorgaande opsomming is uitdrukkelijk niet limitatief. Alle door de stichting te ondersteunen activiteiten moeten binnen de kaders van de fiscale ANBI regelgeving vallen, zoals die gelden op het moment van de steunverlening.

Stichting Cultuur FB Oranjewoud is ontstaan vanuit Stichting FB Oranjewoud, waarbij gedeeltelijk de doelstelling van Stichting FB Oranjewoud is overgenomen. Stichting Cultuur FB Oranjewoud ontvangt financiële middelen van Stichting FB Oranjewoud. Verder hebben we inkomsten uit andere subsidies, giften en donaties en door ontvangen erfstellingen en/of legaten. De Stichting Cultuur FB Oranjewoud is in het leven geroepen door de Stichting FB Oranjewoud met als doel ook aanvragen te honoreren met een ANBI-status.