Stichting Cultuur FB Oranjewoud is ontstaan vanuit Stichting FB Oranjewoud, waarbij de zij gedeeltelijk de doelstelling van FB Oranjewoud heeft overgenomen.

Doelstelling

De stichting stelt zich tot doel de bevordering van cultuur en leefbaarheid in Noord-Nederland.

Beleidsplan

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld en vastgesteld.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren J. Volkers, T.C. van der Hoek, J. Botma en R.H. van de Leur

Activiteiten

De stichting subsidieert activiteiten en projecten die verband houden met de doelstelling.

Vermogen

Het vermogen wordt gevormd door subsidies, giften en donaties en door erfstellingen of legaten.

Verantwoording

De financiële verantwoording over de boekjaren 2014 tot en met 2020 vindt u hier.