Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren J. Volkers (voorzitter), T.C. van der Hoek (penningmeester) en J. Botma (secretaris).

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren T.C. van der Hoek (penningmeester), J. Volkers (voorzitter),  en J. Botma (secretaris).

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.