Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren J. Volkers, T.C. van der Hoek, J. Botma en R.H. van de Leur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren J. Volkers (voorzitter), T.C. van der Hoek (penningmeester), J. Botma (secretaris) en R.H. van de Leur (lid).

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.